Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Καλαμαριάς

Μετατάξεις
Ο Δήμος Καλαμαριάς, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ ά καιβ βαθμού, Υπουργεία,Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 35 του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχ. Δ/νση Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, ΤΚ 55132, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Του άρθρου 58 του Ν 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
2. Των άρθρων 33 & 35 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
3. Του άρθρου 68 του Ν 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση