Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

 

Αποτελέσματα ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Αποτελέσματα ειδικότητας ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ