Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

 

Αποτελέσματα ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Αποτελέσματα ειδικότητας ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ