Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός

Ανακοινώνουμε ότι στις 01/02/2016 ημέρα Δευτέρα δεν θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας και μεταφοράς 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αρίθμ. Διακήρυξης 06/2016.

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 04/02/2016 ημέρα Πέμπτη

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος