7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2019)

7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2019) – 7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/02/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου:  «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο», προϋπολογισμός 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου:  «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο».
 4. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών στο πλαίσιο της Προγραμματικής  Σύμβασης «Εργασίες  αποχιονισμού στο   επαρχιακό   οδικό  δίκτυο  της   Π. Ε.  Καστοριάς»  μεταξύ  της Περιφέρειας   Δυτικής   Μακεδονίας    –    Περιφερειακής   Ενότητας Καστοριάς  &  του  Δήμου  Άργους  Ορεστικού.
 5. Έγκριση ή   μη   απευθείας  ανάθεσης  για   την  προμήθεια   λαμών Αποχιονισμού   στο   πλαίσιο    της    Προγραμματικής    Σύμβασης

  «Εργασίες  αποχιονισμού στο   επαρχιακό   οδικό  δίκτυο  της   Π. Ε. Καστοριάς»   μεταξύ   της  Περιφέρειας    Δυτικής   Μακεδονίας   –  Περιφερειακής   Ενότητας   Καστοριάς    &    του    Δήμου    Άργους Ορεστικού.

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή (ΟΚΙ  ΒΗ11dn PRN-1284), για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 7. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 8. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δώρου στο πλαίσιο κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, για το σύνολο των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης (τεμ. 12) για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στο πλαίσιο απόδοσης τιμής και μνήμης εορτών (α εξαμήνου).
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (αμορτισερ) 3 καρεκλών γραφείου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακής βασιλόπιτας στην Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή Γέφυρας Νεστορίου.
 18. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Καθαρισμός καλαμιών στην παραλίμνια περιοχή της Καστοριάς από  ΔΗΝΑΚ έως Εμπορικό Κέντρο».
 19. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 23. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την

  «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 πλέον προαίρεσης 300 τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2019-2020».

 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2019-2020 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 26. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου:  «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2017».
 27. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για να συμπεριληφθούν στην διακήρυξη του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2018 – 2020, (σε συνέχιση του διαγωνισμού της διακήρυξης 5/2018 στα τμήματα εκείνα που αυτός κατέστη άγονος, αλλά και σε νέες ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία καθώς και σε τροποποίηση ή κατάργηση μερικών δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2018 – 2020).
 28. Έγκριση ετήσιας δαπάνης.
 29. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που αφορούν στη σύνταξη οικονομικών τευχών προδιαγραφών και λοιπών τευχών δημοσίων έργων, καθώς και στη σύνταξη αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιριακών έργων, για το έτος 2018.
 30. Έγκριση δαπάνης.
 31. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 541 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς έτους 2018».
 32. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:

  «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς».

 33. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
 34. Έγκριση δαπάνης.
 35. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος Σκοπιάς».
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 38. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 40. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας.
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 1. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον σύλλογο για τη διαφύλαξη

  της Κοζανίτικης παράδοσης «ΚΑΣΜΙΡΖΗΔΙΣ», στις θεατρικές παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2019 έως 9/3/2019.

 2. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φίλτρων αέρος για ισοπεδωτή ΜΕ 80856 και φορτωτή ΜΕ 90769.
 3. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας εξαγωγής εισαγωγής αντλίας πετρελαίου ισοπεδωτή ΜΕ 80856.
 4. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικού ΜΕ  90763.
 5. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
 6. Έγκριση πρακτικού Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 7. Έγκριση πρακτικού αδιάθετων δρομολογίων με τις τροποποιήσεις του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019».
 8. Έγκριση ή μη Συμπληρωματικής Σύμβασης για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) χειμερινής περιόδου 2018-2019 Νομού Φλώρινας.
 9. Έγκριση 1ης τροποποίησης συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB».
 10. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής & υποστήριξης ως προς τον Κανονισμό 679/2016 Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων)».
 11. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού Ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.769.281,60 (συμπ. Φ.ΠΑ)».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών

  καθαριότητας στα κτίρια του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.
 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 15. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την συντήρηση Πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών/Τμήμα ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης».
 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 18. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματς ΚΤΕΟ της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 20. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή Τοιχείου στην Ε.Ο. 12». Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5/2019.
 22. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση Κόμβου στη Διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11» Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.