Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-12-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-12-2022)

61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-12-2022) – 61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-12-2022) – 61η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (7-12-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 07/12/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» Προϋπολογισμού: 45.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης) για το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» Προϋπολογισμού: 45.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 3.580.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 334.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του Αργείτικου Καρναβαλιού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 8. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΑΦΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΑ»,  προϋπολογισμού  74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε. και  1ης   Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΑΣ», αναδόχου Τσιτσικλή  Βασίλειου  του Νικ.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου  με τίτλο: «Μελέτη ισόπεδων τρισκελών κόμβων Κ1, Κ2 της οδού Καρπερού – Δεσκάτης στην περιοχή ρέματος Σιούτσας», μεταξύ των συμβαλλομένων Π.Δ.Μ. και ΑΝ.ΚΟ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 12. Έγκριση 6ης Τροποποίησης (Τροπ. 6) του Προγράμματος  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)  της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 13. Παραλαβή σταδίων της: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιταριάς-Σ.Σ. Βεύης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 14. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Γ τρίμηνο 2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 22η/2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2022, προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2022-2024 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 στην Π.Ε. Γρεβενών και β) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 21. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 22. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «ΩΣΑΝΝΑ», Σάββατο 24/12/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές»  και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, την 17η Δεκεμβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 25. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων που θα δοθούν σε 184 αδυνατούντες μαθητές της Α’/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Κοζάνης

  (Εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ευρώ για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παραγωγή σποτ μέρος του προγράμματος Επικοινωνιακής προβολής της ΠΕ Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, για την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2024 και 2025Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 67.133,60€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπάνης για λόγους εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων υλικών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τ.Κ. ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αγορά υλικών σήμανσης για τη συντήρηση της Επαρχιακή οδοποίας ΠΕ Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 38. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 39.  Έγκριση  δρομολογίου μεταφοράς ΑΜΕΑ από  το Δήμο Σερβίων στο ΚΕΚ Αμεα Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.