52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-12-2015)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-12-2015)

52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-12-2015) – 52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-12-2015) – 52η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-12-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 31/12/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω κλείσιμο το έτους, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί Προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. κατά όρου διακήρυξης του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κόμβος εισόδου οικισμού Καρυδίτσας» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1681/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. ως προς τον Πίνακα «Παράταση συμβάσεων με τροποποίηση των όρων τους» και το Νο 1 δρομολόγιο Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.077,00 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών της Ενοτήτων, στα πλαίσια υαλοποίησης του Προγράμματος «Γεωργικές στατιστικές 2015»
 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.194,00 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών της Ενοτήτων, στα πλαίσια υαλοποίησης του Προγράμματος «Γεωργικές στατιστικές 2014»
 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 6.800,00 € για την κάλυψη της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρηση μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών και υδρολογικών οργάνων και τις μετρήσεις ποταμών, χειμάρρων και πηγών, καθώς και των αποζημιώσεων των παρατηρητών τους, των Περιφερειακών Ενοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2014
 8. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 41.927,52 € για την πληρωμή του έργου

  «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση της με τον Κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας»

 9. Έγκριση αποδοχής ποσού 100.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 Αποκατάσταση ζημιών – σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς
 10. Παράταση απόδοσης Χ.Ε.Π. για την κάλυψη πληρωμής       διαφόρων εκτάκτων αναγκών της Π.Δ.Μ.
 11. Παράταση απόδοσης Χ.Ε.Π. για την κάλυψη πληρωμής μετακινήσεων του Περιφερειάρχη εκτός της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης για την συνδιοργάνωση, με την Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ζείδωρον σε φιλανθρωπική εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για κάλυψη απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων της ευπαθούς ομάδας καρκινοπαθών, που θα πραγματοποιήσει στην Κοζάνη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών της πόλης.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17/2015
 17. Έγκριση του πρακτικού Νο 24 που αφορά τον Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών: «Πετρελαιοειδών, Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών προς την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015-2016»
 18. Έγκριση διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ. έτους 2016

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.