Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-9-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-9-2022)

51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-9-2022) – 51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-9-2022)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/9/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της ΠΔΜ με την ΑΝΚΟ ΑΕ, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTER PLAN) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμού: 136.400,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 4. Συμμόρφωση της Οικονομικής Επιτροπής με τις Αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», προϋπολογισμού 3.548.387,10 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση  ΙΙ πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων)
 7. Έγκριση παράτασης Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτος Ασπρογείων» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που Τροποποιεί τη Σύμβαση (έως 15,00%), σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, του έργου: “Αποκατάσταση Φθορών – Σύνδεση Αγροτικών Δρόμων – Κατασκευή Τεχνικών στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 9. Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της με αριθ. πρωτ. 38665/14-03-2022 Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων Led, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος BEMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας», για διάστημα 6 μηνών, κατ΄εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, λόγω της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων και τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020», αναδόχου ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 12. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης – Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη – Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας)
 13. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκδηλώσεως εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 14. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάσματος Βοΐου Κοζάνης «Ο Άγιος Αθανάσιος» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γιορτής Κρασιού, την Κυριακή 2/10/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 21-22/10/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 16. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 17. Έγκριση κατανομής αδιάθετων ποσών σε έργα (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή μιας Επικουρικής Γιατρού που στελεχώνει το Γ.Ν. Γρεβενών
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής κατάστασης υφισταμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και προτεινόμενων λύσεων για την αντικατάστασή του με νέο σύγχρονο σε ΤΟΕΒ της ΠΕ Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 20. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός αλατοδιανομέα, για την λειτουργία του αποχιονιστικού μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118400 Ι.Χ. του αμαξοστασίου της Π.Ε Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 26. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης για την παροχή γευμάτων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων και της εθιμοτυπίας της Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Ένωσης Φυλής Φλώρινας (Προβάτων) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Παρασκευή 7-10-2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 29. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση με την Τροχαία Γρεβενών, εκδηλώσεων με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 30. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.