50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-12-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-12-2016)

50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-12-2016) – 50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-12-2016) – 50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-12-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 12/12/2016 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε.Κοζάνης
 3. Έγκριση τροποποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 4. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών,εξοπλισμού και σχετικών υπηρεσιών για της ανάγκες των τμημάτων Υδροοϊκονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας και των αντίστοιχων τμημάτων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας και β) του τρόπου ανάθεσης των σχετικών προμηθειών των υπηρεσιών
 5. Έγκριση αποδοχής 1ης κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341, οδοποϊία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου  Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την

  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» Π.Ε. Γρεβενών

 7. Έγκριση αποδοχής  χρηματοδότησης ΠΔΕ και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Γρεβενών
 8.  Έγκριση α) τον ορισμό υπολόγου για την καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 β) την έκδοση συμπληρωματικού εντάλματος προπληρωμής και γ) την έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π.-Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση πρακτικού Νο.31 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 7-12-2016 για νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητού (νηπίου) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικού Νο.32 που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάθεση υπηρεσιών  μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση δαπανών  Π.Ε.Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών
 16.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 17.  Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της  Π.Ε.Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στο παραδοσιακό έθιμο

  «Κόλιαντα Μπάμπω» που θα λάβει χώρα στις 23 Δεκεμβρίου 2016 που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας.

 18. Έγκριση δαπάνης για  συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα που θα διοργανώσει η Θρακική Εστία Εορδαίας ενόψει των Χριστουγέννων 2016
 19. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιονδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 23. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρου Θεοδώρου
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Θεοφύλακτου Ζυμπίδη
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα  Ηλία
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Γρηγορίου Γιαννόπουλου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.