46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2016)

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2016) – 46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2016) – 46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 14/11/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας-Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου»
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας-Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον επαρχιακό δρόμο Αυγερινού-Βυθού-Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000»
 5. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» Π.Ε.Γρεβενών
 6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503)» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς»
 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:

  «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής Α’Φάση» Π.Ε. Φλώρινας

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Επέκταση Ιρλανδικής διάβασης και προστασία πρανών στον χείμαρρο Φαραγγίου» Π.Ε .Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Παράταση σύμβασης μελέτης αναδασμού αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση – επισκευή Ι.Ν.Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση εισόδου –Υδραύλακας στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Προστασία πρανών-συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός κεντρικού αποστραγγιστικού καναλιού Βεύης» Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»
 21. Έγκριση 2ης τροποποίησης της απόφασης 1911/16-17/10/2016 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι»του έργου:

  «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

 23. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 25. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 66.121,93 € του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης ως 10η κατανομή
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 164.142,00 € του προγράμματος ΚΑΠ ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους για τον μήνα Οκτώβριο του 2016
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση ενός (1) Η/Υ στο ΚΑΠΗ Άνω Κώμης
 39. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην εκδήλωση «Μουσικοθεατρικό αφιέρωμα Ρόζα Εσκενάζυ η αρχόντισσα του ρεμπέτικου τραγουδιού» που διοργανώνει το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
 40. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στις  εκδηλώσεις που προγραμματίζει για το διάστημα των Χριστουγέννων 2016 ο Δήμος Κοζάνης
 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας
 43. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.100,00 € ως επιχορήγηση στην Π.Δ.Μ. με σκοπό την

  κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό

 44. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 600,00 € ως επιχορήγηση στην Π.Δ.Μ. για την κάλυψη δαπανών εφαρμογής του Εθνικού προγράμματος ελέγχου ζωοτροφών
 45. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 6.500,00 € για το έργο «έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων
 46. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και των νέων όρων της διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017 και δικαιωμάτων προαίρεσης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.