Διοικητήριο ΖΕΠ

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2015)

45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2015) – 45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2015) – 45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-11-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 24/11/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Οδική Ασφάλεια Ν. Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 3. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Οδική Ασφάλεια Ν. Φλώρινας» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης τεκμαιρόμενου όφελους αναδόχου του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Β΄ Φάση Π.Δ.Μ.
 5. Εξέλιξη δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 15η/2015
 7. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρηση στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.350,00 € για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης και έγκριση της διενέργειας πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού
 10. Τροποποίηση απόφασης που αφορά την παράταση και μερική τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 11. Κατακύρωση ή μη του από 12/11/2015 πρακτικού του ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς καθώς και των ΝΠΔΔ της χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015 και μέρος από το έτος 2016 με αριθμό διακήρυξης 12/2015
 12. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. προς Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου»
 13. Διάθεση πίστωσης για το έργο

  «Έργα στήριξης πρανών στην επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου – Ελάτης»

 14. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Τεχνικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης»
 15. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου σύνδεσης από τον κόμβο Κ4 του δρόμου της Δυτικής Εορδαίας με Πτολεμαΐδα Δ.Ε. Πτολεμαΐδας»
 16. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο Ε.Ο. δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης έτος 2015»
 17. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή τεχνικού στην επαρχιακή οδό Κοζάνης – Αιανής στην διασταύρωση με τον οικισμό Αργίλου»
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στην θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»
 19. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της μεταφοράς αλατιού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών λόγω παγετού και χιονοπτώσεων
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.860.000,00 € για την πληρωμή διαφόρων έργων στην Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.241,70 € του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για τηνπληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλείων Αμιάντου Βορίου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»
 22. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 160.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/2 μηνός Νοεμβρίου 2015 για την πληρωμή διαφόρων έργων
 23. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 430.112,64 € του

  προγράμματος Τοπικού Πόρου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ. για την πληρωμή διαφόρων έργων

 24. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 45.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 μηνός Νοεμβρίου 2015 για την πληρωμή του έργου Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κοζάνης
 25. Έγκριση αποδοχής ποσού 180.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 Αποκατάσταση ζημιών – σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς
 26. Έγκριση αποδοχής ποσού 100.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 (Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000))
 27. Έγκριση αποδοχής ποσού 550.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 (Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς 100.000,00 € & Αποκατάσταση ζημιών – σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς 450.000,00 €)
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για την προμήθεια υλικών – μικροϋλικών υγροταξιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 800,00 € για εργασίες επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην πρώην ΥΕΒ που διοργανώνει το Θεατροδρόμιο Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του 19ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας
 33. έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Παραρτήματος Κοζάνης

  της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίσταση και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην εκδήλωση μνήμης ανατίναξης της γέφυρας Γοργοποτάμου

 34. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης
 35. Προέγκριση δαπάνης για την πληρωμή αποζημίωσης των μελών Μ.Κ.Ε. οχημάτων της Π.Ε.Κοζάνης για όλο το έτος 2015
 36. Επανεξέταση παραλαβής του λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ
 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 40. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα με την επωνυμία «Ρακοκάζανα 2015» που θα πραγματοποιηθεί τις 29 Νοεμβρίου 2015
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας για ενημέρωση σε θέματα υγείας και κοινωνικής συνοχής που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2015
 42. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο αίτημα του Π.Σ. Σιταριάς για την πολυήμερη εκδήλωση με την επωνυμία

  «Το χωρίο της μαγείας των Χριστουγέννων» από 18-12-2015 έως 1-1-2016

 43. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2015 Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 47. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ρούση Αλεξανδρή
 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γεώργιου Χριστοφορίδη.
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σωτήρη Βόσδου
 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κιοσέ Ιωάννη
 57. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Γεώργιου
 58. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Κωτσίδη

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.