Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2016)

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2016) – 44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2016) – 44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 02/11/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πίνακα υπηρεσιακών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ αποσφράγισης φακέλου οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 5000 τόνων αντιπαγετικού άλατος

  για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ.21/2016 διακήρυξη)

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Βαθυλάκκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»
 5. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»
 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Γρεβενών της Π.Δ.Μ.»προϋπολογισμού 430.500,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)
 7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε.Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής  αρμοδιότητας της» προϋπολογισμού 164.397,34 € (συμπ.ΦΠΑ )
 8. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου,αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»
 9. Έγκριση του από 9/10/2016 πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΠ. 21865/752/19-2-2016 και ΑΔΑΜ 16SYMV003857284, «Προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αυτοκινήτων & λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων και αυτοκινήτων της Π.Ε.Φλώρινας βάση της αριθμ.12/2015 διακήρυξης
 10. Έγκριση πρακτικού Νο.26 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 27-10-2016 για νέα δρομολόγια που προέκυψαν

  μετά τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 5/2016)

 11. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων V μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 12. Έγκριση εισήγησης τροποποίησης δρομολογίων των υπ.αριθμ. 1727/2016, 1639/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 14. Έγκριση εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε.Καστοριάς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 15. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της Αριθμ.1639/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Φλώρινας
 16. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της Αριθμ.1911/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Καστοριάς
 17. Έγκριση μείωσης ενοικίου κυλικείου της Π.Ε.Καστοριάς
 18. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως ένατη (Θ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως δέκατη (Ι’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση αποδοχής ποσού 231.000,00€, 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 041 (ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των tour operators οι οποίοι

  θα φιλοξενηθούν στην Π.Ε.Κοζάνης και θα περιηγηθούν στην περιοχή με αφορμή τις εκδηλώσεις στην Κοζανίτικη Αποκριά

 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κιοσέ Ιωάννη
 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Παύλου Τσότσου
 34. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δασκαλόπουλου Αντώνιου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.