44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-11-2015)

Διοικητήριο ΖΕΠ

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-11-2015)

44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-11-2015) – 44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-11-2015) – 44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-11-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 12/11/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Στεγάστρου στη Τ.Κ. Ιτιάς» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Υποέργου 1: «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση-Επισκευή γηπέδου Τ.Κ. Φλάμπουρου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση της διακήρυξης του έργου: «Επισκευές-Συντήρηση κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

  «Επισκευές-Συντήρηση κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»

 7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπ/σμού 400.000,00€
 8. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών, Β’ φάση» Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Γρεβενών Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία κατά της αρίθμ. 1624/15 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
 10. Έγκριση ή μη του από 02/11/2015 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση χώρων στην φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση πρακτικών για το διαγωνισμό του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων-επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού και τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οργάνωση, Διαχείριση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του Κέντρου Βελβεντού» Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης:

  α) Κτηνιατρικό Γραφείο Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και γ) Αγροτικής Οικονομίας Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Νεάπολης Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μς
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μς
 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. Στη δημιουργία ντοκιμαντέρ τουριστικού περιεχομένου
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου της Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση ή μη της προδικαστικής προσφυγής του Κωνσταντίνου Αγγελίνα κατά της αρίθμ.1746/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
 34. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:

  «Επισκευή – Συντήρηση Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας

 35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μελέτη Αναδασμού αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων κατά το διάστημα των Χριστουγέννων 2015 με το Δήμο Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 38. Έγκριση των μετακινήσεων των περιφερειακών συμβούλων στην 20η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9/11/15
 39. Έγκριση των μετακινήσεων των αντιπεριφερειαρχών στην 20η συνεδρίαση της του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 9/11/15
 40. Έγκριση των μετακινήσεων των περιφερειακών συμβούλων στην 44η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού