Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2023)

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 01/08/2023 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση και Προστασία Φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου, και Πραμόριτσα»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ροδίτης 2023» του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδίτη και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 18-20 Αυγούστου 2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του συλλόγου «Εύξεινος Λέσχης Σερβίων» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, 25 Αυγούστου του 2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας σε εκδήλωση βράβευσης με την Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, 31 Αυγούστου 2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Αθλητικού Συλλόγου Ιωνικός Βαθυλάκκου και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης του τριήμερου πανελλαδικού ποδοσφαιρικού τουρνουά, στις 13,14 και 15 Αυγούστου του 2023

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 7. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ποντιακού Συλλόγου Τσοτυλίου και περιχώρων και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις 12/8/2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 9. Έγκριση 3ης Τροποποίησης (Τροπ. 3) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 10. 61η Έγκριση ένταξης νέων έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 11. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β’  ΦΑΣΗ»

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ», προϋπολογισμού 89.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ή 72.580.64 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση δαπάνης, ύψους 1.996,40 € για τη συνδιοργάνωση συναυλίας στις 11 Αυγούστου 2023, με το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Σαρμανιάτα – Σύλλογο για τη φύση και τον πολιτισμό της Σαμαρίνας Γρεβενών» στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΠΙΝΙΤΑΔΑ 2023 που πραγματοποιείται στη Σαμαρίνα Γρεβενών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 16. Έγκριση Αποφάσεων Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Αριθ. 83560/06-07-2023, Επέμβαση στην συμβολή των ρεμάτων Μούτου με το ρέμα Σιουστα, στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών, για την απομάκρυνση φερτών υλικών και Αριθ. 85083/04-07-2023 Λήψης Μέτρων για διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του ρέματος στην Τ.Κ Άρδασσα
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΑΓΟΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ»

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) και Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας (Θέση Αγροκήπιο)
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18/2023
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (4.920,00€), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες που αφορούν στον καθαρισμό τμήματος  του ρέματος στην περιοχή της Τ.Κ. Άρδασσας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα, υλικές ζημιές και την έκθεση πολιτών και περιουσιών σε κίνδυνο
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού εικοσιεννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (29.875,00€), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού ενός ρέματος στην περιοχή της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα, υλικές ζημιές και την έκθεση πολιτών και περιουσιών σε κίνδυνο
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 24. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Δικαιολογητικά Μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού:  105.110,46 € (με ΦΠΑ 24%)
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης – εγκατάστασης των υλικών της υπ’ αριθμ. 56359/5-4-2023  Σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και καινοτομίας)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.

 

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (1-8-2023)40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (1-8-2023)40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (1-8-2023)40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (1-8-2023)