30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2018)

30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2018) – 30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 01/08/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας & διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων», Π.Ε. Καστοριάς.
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

  «Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας & διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων».

 4. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο», Π.Ε.Καστοριάς.
 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας (αφισών – φυλλαδίων κλπ.) καθώς και της προβολής του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID» , Π.Ε.Γρεβενών.
 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Έκδοση καλής λειτουργίας μονίμων μέσων πυρόσβεσης ΚΤΕΟ Γρεβενών”», Π.Ε. Γρεβενών.
 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη συναυλίας Γλυκερίας στο FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ”», Π.Ε. Γρεβενών.
 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης “Εκτυπώσεις σε πανί, μουσαμά, χαρτί, πλαστικό & p.v.c.” για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φυλλαδίων για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πινακίδων σήμανσης υπόγειου χώρου στάθμευσης Διοικητηρίου Γρεβενών.
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας

  “Συντήρηση πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών”.

 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων γαλβανιζέ για τις πινακίδες σήμανσης Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης».
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη Ανταμώματος Χασιωτών στο FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ”», Π.Ε.Γρεβενών.
 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του  3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος 2018, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας που θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.
 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 24ης Παμφλωρινιώτικης Ορειβατικής Συνάντησης του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο όρος Βαρνούντα, στην περιοχή του Οροπεδίου σε υψόμετρο 1050 μ..
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Πολιτιστικού  Συλλόγου Κάτω Καλλινίκης < Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου 2018 ενόψει της εορτής του  Αγίου Δημητρίου στην Κ. Καλλινίκη.
 22. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 23. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας)της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας.
 24. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 12ης Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018».

 25. Έγκριση Παράτασης ισχύος Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 € για την προμήθεια σακουλών για την κάλυψη των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής Συνδρομής του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ».
 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 177.296,00 €.
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 29. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 30. Έγκριση του 1ου & 2ου Πρακτικού δημοπρασίας, για την επιλογή Προσωρινού Αναδόχου του έργου:”Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας”.
 31. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης τής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 32. Έγκριση της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας

  “ΛΕΥΚΩΜΑ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ”», Π.Ε. Γρεβενών.

 33. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 34. Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Αυγούστου 2018.
 35. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.096,78 € χωρίς ΦΠΑ (15.000 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση “Market Expo 2018” από 05 έως 07 Οκτωβρίου 2018, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη, φωτισμός, εξέδρα στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″», Π.Ε. Γρεβενών.
 37. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης  #30.000,00 € #,Π.Ε.Φλώρινας.
 38.  Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.
 39. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #60.000,00 €#, Π.Ε. Φλώρινας.
 40. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», Π.Ε.Φλώρινας.
 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας

  “Ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού για την έκθεση – ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Γρεβενά 1912­-1940: «φωτογραφικά ντοκουμέντα και τεκμήρια».

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID”»,Π.Ε. Γρεβενών.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε. Γρεβενών.
 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε. Γρεβενών.
 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε. Γρεβενών.
 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID”», Π.Ε. Γρεβενών.
 47. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 60.000,00 €.
 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″», Π.Ε. Γρεβενών.
 49. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης  Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».
 50. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου:

  «Συντήρηση Γεφυρών», Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 53. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε.Γρεβενών.
 55. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε.Γρεβενών.
 56. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 57. Έγκριση δαπάνης ποσού 74.000,00 € και έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 74.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)».
 58. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Σ. ΤΙΤΤΑΝ Σερβίων,  στις εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 και  2  Σεπτεμβρίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.