Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2023)

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/6/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού Κερασιά – Μηλιά» Προϋπολογισμού:  62.408,01 € (με Φ.Π.Α) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Πολιτιστικής Εταιρείας Βλάστης  και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του 21ου Φεστιβάλ «Γιορτές της Γης», που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Σωματείου Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος Αγίου Δημητρίου Ελλησπόντου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την 23η και 24η Ιουνίου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του τουρνουά χάντμπολ με τον Αθλητικό Όμιλο Κοζάνης με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στις 18-21/6/2023

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 6. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση Δράσης Παρατήρησης Πουλιών (Bird Watching) στο Πλατανόδασος του Ρυμνίου, το Σάββατο 17/06/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 7. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την 30η Ιουνίου, 1η και 2η Ιουλίου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας )
 9. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας)
 10. Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Ανακοπής Ερημοδικίας  ή Αιτήσεως Αναιρέσεως (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας )
 11. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης με τίτλο “Regional Innovation Intermediaries for Value Chains” με το ακρωνύμιο R2I4VC, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG Europe 2021-2027 (Εισηγητής: Προϊστάμενος  της Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας)
 12. Έγκριση κατανομής του ποσού του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023

  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας)

 13. Έγκριση όρων δημοπράτησης  της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 1.571.946,69€ (χωρίς το Φ.Π.Α.). (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)
 14. Έγκριση του  Πρακτικού ΙΙ (Οικονομικών Προσφορών) του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020, των πακέτων εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5, τμήματα 1,2 και 3(Εισηγητής: Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 15. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 2, «Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ &ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5114176 Προϋπολογισμού : 194,05 € ( με ΦΠΑ 24%)(Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 16. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 2, «Μελέτες για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας», της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Mis 5104542 Προϋπολογισμού :  225.476,06 € ( με ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 17. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Υ/Π.Δ.Μ για τον ορισμό εκπροσώπων μηχανικών ως πρόεδροι σε επιτροπές παραλαβής έργων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 18. Έγκριση του Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική  Προσφορά) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Προϋπολογισμού : 92.752,00 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α) (Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 19. Έγκριση  Δαπάνης διακοσίων χιλιάδων (200.000) €  για τις ανάγκες Πολιτικής  Προστασίας ΠΕ Καστοριάς για το έτος 2023 (ΚΑΕ 5152 ΠΕ Καστοριάς)

  (Εισηγητής:Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)

 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι  (7.966,00) ευρώ συν ΦΠΑ, για την άμεση επισκευή και αποκατάσταση τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου του δημοσίου δάσους Βοϊου στη θέση “Ζαρκανίκι” (Εισηγητής: Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (4.590,00) ευρώ συν ΦΠΑ, για την άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή των οικισμών Πανάρετης – Τραπεζίτσας του Δήμου Βοίου (Εισηγητής: Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)
 22. Έγκριση 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1) του Προγράμματος Κεντρικών ΑυτοτελώνΠόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 23. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση Πρακτικού Νο 7 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων του αριθ. 2/74595/08-05-2023 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση οδικού δικτύου Δήμου Πρεσπών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών της εκδήλωσης «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»  που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2023 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Εξαρτήσεων

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

 28. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση με το 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών και την θεατρική ομάδα «Εξ Αμάξης» της παράστασης αρχαίου δράματος «Αντιγόνη»  που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιουνίου 2023 στο υπαίθριο θέατρο Καστράκι (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 29. Έγκριση δαπανών έτους 2023 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών του 4ου τριήμερου Φεστιβάλ Βιολογικών και Τοπικών Προϊόντων  που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 27-29 Ιουνίου 2023 στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 31. Έγκρισης 3ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών  και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών  και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών  και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών  και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.

 

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2023) – 29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2023)