Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-7-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-7-2018)

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-7-2018) – 29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-7-2018) – 29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-7-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 25/7/2018 και ώρα 12:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο:  «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020».
 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2018.
 4. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουλίου 2018.
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ», προϋπολογισμού 50.000 €.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000 €.
 7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου».
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:

  «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.,Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000 €.

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου:  «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 150.000 €.
 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου:  «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας».
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 του έργου:  «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 42.000 €.
 12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
 13. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2018 – 2020.
 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα».
 15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου:

  «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

 16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού».
 17. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό δίκτυο 2018».
 18. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».
 19. Έγκριση του πρακτικού Νο 11/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 16/7/2018, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) φάξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών και της επανάληψης του διαγωνισμού για την προμήθεια 47 Η/Υ και 7 εκτυπωτών.
 20. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 10ου & τελικού λογαριασμού μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού από ΣΑΜΠ 041».
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες

  της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης χώρου 12 τ.μ. στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μετάβασης – διαμονής – μετάφρασης – λοιπών δαπανών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας.
 26.  Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού» του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-02/09/2018 στις Πρέσπες.
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση του 16ου Τουρνουά Σκακιού – «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018 (προκριματικοί αγώνες) και 23 Δεκεμβρίου 2018 ο μεγάλος τελικός στη Φλώρινα.
 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Συνοικισμό Νεοφωτίστων.
 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια κλιματιστικού (Ιnverter) για το

  server room του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).
 31. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 33. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 34.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 35. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 36. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 37. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 38. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση της κατακύρωσης σε ανάδοχο της αποθήκευσης, συντήρησης (ψυγείου) και μεταφοράς τροφίμων και βασικής υλικής στο σημείο διανομής στα πλαίσια του ΕΠ ΕΒΥΣ της Π.Ε. Φλώρινας.
 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – προμήθεια μπαταριών Η/Υ (VBI) συστήματος μετάδοσης θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 43. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ». Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, προϋπολογισμού 130.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 44. Έγκριση παραλαβής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχο9λικό έτος 2017 – 2018.
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τν προμήθεια ενός ζεύγους πόμολου πόρτας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).
 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για αναμνηστικά μπλουζάκια στα πλαίσια του διεθνούς αγώνα

  Βαλκανικού Κυπέλλου ROLLER SKI 2018, του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.), που θα διεξαχθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για τις ανάγφκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Π.Δ.Μ.
 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Φούφας Μηλοχωρίου Εμπορίου λόγω έκτακτης ανάγκης.
 53. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 98795/8350/31-5-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
 54. Έγκριση παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 55. Έγκριση δαπάνης που αφορά το τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου.
 56. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών.
 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας:

  «Διαφημιστικό υλικό (αφίσες – φυλλάδια – προσκλήσεις) για την πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 58. Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.
 59. Έγκριση δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών.
 60. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο sakkoulas – online.gr».
 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Ηχητική κάλυψη στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».
 62. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Κάλυψη  εκδήλωσης (βιντεοσκόπηση και φωτογραφίες) στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».
 63. Έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.
 64. Έγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Κκ. Καρυπίδη Θεόδωρου..
 65. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», στην παράσταση: «Αναμνήσεις ενός καθρέφτη», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου  2018.
 66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2018» του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»  στις 25, 26 και 27 Ιουλίου.
 67. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ειδών εστίασης.
 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις

  Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτους, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Ιουλίου.

 69. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης
 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξαρτήματος (φρένο – καστάνια)  για περσίδα σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.
 71. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.
 72.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 73. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε έργα Παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Κοζάνης.
 74. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για επισκευή κυκλοφορητή αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου αρμοδιότητας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.
 76. Έγκριση ή μη του πρωτοκό9λλου καλής εκτέλεσης της αριθμξ. Πρωτ. 44888/3849/13-3-2018 (ΑΔΑ 66ΚΙ7ΛΨ-138) σύμβασης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για  της ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γής (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 77. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της 2ας Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

  «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2018».

 78. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.
 79. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 80. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης.
 81. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 82. Παραίτηση από ένδικα μέσα και έγκριση πληρωμής δαπάνης.
 83. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για υλοποίηση έργου:  «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών για την προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fan Trip).
 84. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωση) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες:  1.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας  2.  Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3.  Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.