22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-6-2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-6-2018)

22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-6-2018) – 22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-6-2018) – 22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-6-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 3. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 4. Έγκριση ανάθεσης ή μη για catering στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση για τον 1° συνεορτασμό των τριών Ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.
 5. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση εκτυπωτικού υλικού, προμήθεια μεταλλίων και αναμνηστικών

  για τον 3° Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας, που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλοχωρίου «Η ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ».

 6. Έγκριση ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης, Π.Ε.Γρεβενών.
 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής γεύματος για την 3η Χορωδιακή Συνάντηση στα Γρεβενά.
 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της φωτογραφικής κάλυψης και έκδοσης DVD της 3ης Χορωδιακής Συνάντησης στα Γρεβενά.
 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ενοικίασης ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη του Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Καστοριάς στα πλαίσια συνδιοργάνωσης με την Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης φιλοξενούμενων απομακρυσμένων αποστολών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης

  υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Προοδευτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέας Λεύκης Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 17. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 18. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 21. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 22. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μακεδονικό Κοζάνης, στο τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Ιουνίου 2018.
 23. Ακύρωση μετακίνησης κ. Δημήτρη Καρακασίδη Αποφ.952/17-4-2018 Οικον. Επιτροπής.
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ.Στέφανου Μπίρου.
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Σωτήριου Αδαμόπουλου.
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών κ.Ευάγγελου Σημανδράκου.
 27. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
 28. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ μελισσοκομικού βιβλιαρίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «Αντιστήριξη Πρανών-Αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας».

 32. Έγκριση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
 33. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι», Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο», Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση τεντών σκίασης και τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με τον Αθλητικό Σύλλογο Ελπίδες Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση τεντών σκίασης στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 1ου τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών ιματισμού (αναμνηστικά μπλουζάκια)

  για την εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου “MINI VOLLEY”, Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλλων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 1ου τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ», ώς τις 31.10.2018, Π.Ε. Φλώρινας.
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 1ου τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή μελών απομακρυσμένης χορωδίας στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 20ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 43. Έγκριση δαπάνης και της διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Grand Prix Στίβου στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) – Δήμου Δεκάτης – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ “Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας στον οικισμό της Δεκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία”».
 46. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

  «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο», Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή δείπνου μελών απομακρυσμένων χορωδιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 20ου Διεθνούς Χορωδιακού φεστιβάλ Άργους Ορεστικού του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 49. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στόλου αποχιονιστικών μηχανημάτων (GPS – fleet management)».
 50. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :”ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ”, Π.Ε. Φλώρινας.
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Ετήσια παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Νομικής Πληροφόρησης», Π.Ε. Γρεβενών.
 53. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. από Νεστόριο προς Μελάνθιο», Π.Ε.Καστοριάς.
 54. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:

  «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ.ΣΚΟΠΙΑΣ», Π.Ε. Φλώρινας.

 55. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 7/31-5-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων Ιουνίου 2018.
 56. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 57. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης της ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ» Προϋπολογισμού: 198.500,00 € (με Φ.Π.Α).
 58. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 8.482,28 €.
 59. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 5.176,71 €.
 60. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2.350,32 €.
 61. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 17.922,25 €.
 62. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 18.274,58 €.
 63. Έγκριση ανάθεσης ή μη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της

  Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας με σκοπό τη στήριξη Δομών για τη λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής.

 64. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Εορτής Λήξης Ακαδημίας Οίνου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>, που θα πραγματοποιηθεί  στις 23- 24 Ιουνίου 2018 στο υπαίθριο χώρο-θεατράκι του Συλλόγου.
 65. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Παραδοσιακού Πανηγυριού Παραδοσιακών Χορών 2018 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>, που θα πραγματοποιηθεί  στις 30 Αυγούστου 2018 στον εξωτερικό χώρο του Συλλόγου.
 66. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας-Πύργων στην είσοδο Δ.Δ. Κομνηνών».
 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 68. Έγκριση δαπάνης.
 69. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης-Κρόκου-Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».
 70. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης        #30.000,00 € #, Π.Ε. Φλώρινας.
 71. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.

 72. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 73. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 74. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μηχανισμών απεγκλωβισμού θυρών θαλάμου σε ανελκυστήρες του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης.
 75. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 76. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 77. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 78.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 79. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 80. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 81. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 82. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για

  διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 83. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρ. 213693/13705/5-12-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κλινών από Αυστρία στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.
 84. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΑΤΡΙΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» 2018 – τα Παραδοσιακά Πανηγύρια” της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η “Παράδοση”, του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας “Ο Άγιος Μηνάς”, του Πολιτιστικού και Λαογραφικού συλλόγου Πολυπλατάνου ο “Μέγας Αλέξανδρος” και του Συλλόγου Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στην Κυριακή 01/07/2018 στην Αίθουσα “Θεόδωρος Αγγελόπουλος” του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας.
 85. Προγραμματισμός υπερωριών μηνός Ιουνίου 2018.
 86. Έγκριση 2ης παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου:  «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς.
 87. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κοίλων – Τ.Κ. Κοίλων, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν ενόψει του εορτασμού των πολυούχων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου   στις 28 και 29 Ιουνίου 2018.
 88. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων προς τιμήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του ΑΜΣ Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ» στις 29 Ιουνίου του 2018 στον Τριπόταμο.
 89. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας  στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών του Κέντρου Πρόληψης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου του 2018 στη Φλώρινα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.