21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2019)

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2019) – 21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 10/5/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος- Σκοπιάς».
 3. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής».

 5. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 6. Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Μαΐου 2019.
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αδρανών υλικών 2019 για την συντήρηση δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση δαπάνης.
 9. Έγκριση ή μη του από 23-04-2019 πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019-2020 για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων για την παραλαβή των υπηρεσιών

  αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς-διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ Φλώρινας.

 13. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΠΟΡΤΙΤΣΑ».
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Επανέγκριση των όρων και της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 2.300 τόνων, Προϋπολογισμού 756.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
 16. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης».
 17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα ψηφιακή υπηρεσία βάσης νομικών δεδομένων «sakkoulas-online.gr».
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης

  εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση συγκρότησης εκ νέου επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης: ΣΑΜΠ 041 με κωδικό MIS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του Οδικού Τμήματος Κοζάνη-Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο.3)».
 26. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τις ανάγκες του κτιρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 28. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 29. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 30. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση-Ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς Π.Ε.Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)».
 31. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου:

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19» Προϋπολογισμός 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

 32. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 33. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης, στην εκδήλωση: «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2019.
 34. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 35. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης προμήθειας εντύπων – γραφικής ύλης, στα πλαίσια της «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ 2019» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.
 36. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 37. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019, και των όρων της διακήρυξης.
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο Ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Ναούμ, του πολιτιστικού συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 19 & 20 Ιουνίου 2019, στο Αρμενοχώρι.
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Θεσσαλική βραδιά», του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2019 στη Φλώρινα.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «1η Ανάβαση Φλώρινας» του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

  του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου «ΒΙΓΛΑ» Πισοδερίου, στις 16 και 17 Ιουνίου 2019 στην Μονή της Αγ. Τριάδος Πισοδερίου.

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση αγώνων κλασικού αθλητισμού «Λυγκήστεια 2019» της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας που θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των εγκαινίων της μόνιμης έκθεσης γλυπτών του Γιάννη Αντωνιάδη, του «Φιλεκπαιδευτικού-Φυσιολατρικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρατερού «Παύλος Ρακοβίτης», στις 15 Ιουνίου 2019 στο διατηρητέο δημοτικό σχολείο Κρατερού.
 44. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης στην 1η Φαρμακευτική Ημερίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2019.
 45. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργανωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ»Κερασιάς, στον 8ο Αγώνα Δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2019.
 46. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Ναυτικό  Όμιλο Κοζάνης «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ», στον ετήσιο Πανελλήνιο Διασυλλογικό αγώνα Κωπηλασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2019.
 47. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», στις Μέρες Γιορτών Βοϊου Πέλεκον 2019, που θα πραγματοποιηθούν από 9 έως 17 Ιουνίου 2019.
 48. «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου».
 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο «Η ΚΟΖΙΑΝΗ», στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 2019.
 50. Έγκριση ή  μη της απευθείας ανάθεσης δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ.,

  με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών – Αιμοπεταλιωτών «Σταγόνα Ελπίδας» στη 2η Ημέρα Εθελοντισμού Ανδρόνικος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαϊου 2019.

 51. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Ιουνίου 2019.
 52. Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα αδιάθετα Τμήματα: 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια.
 53. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με το Πρακτικό Συμβιβασμού μεταξύ της Αθηναϊκής Αναπτυξιακής Α.Ε. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 54. Έγκριση ή μη του Πρακτικών Ι και ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, περιόδου 2019-2020.
 55. Αίτημα έγκρισης δαπάνης ποσού 49.950 € για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης.
 56. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ», του αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
 57. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Α.Ε. Ποντίων Καραγιαννίων, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2019.
 58. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ».
 59. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.