21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2017)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2017)

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2017) – 21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2017) – 21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-6-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 06/06/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας» Π.Ε.Κοζάνης
 3. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνισμό της 25ης Απριλίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ541 «Νέες κατασκευές – Συντήρηση οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2016-2017» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση δαπάνης και έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο:

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας

 7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας-Καθαρισμός Τάφρων στο  Εθνικό-Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών»Π.Ε.Φλώρινας
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας-Καθαρισμός Τάφρων στο  Εθνικό-Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι»Π.Ε.Φλώρινας
 13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι»Π.Ε.Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε.Φλώρινας
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού-Δήμητρας» Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου» Π.Ε.Γρεβενών
 18. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου:

  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 19. Έγκριση διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
 20. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας»Π.Ε.Καστοριάς
 21. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς δύο μαθητών με ταξί (μετάβαση επιστροφή)από το Δημοτικό Σχολείο Κορησού στις περιοχές Σταυροπόταμου και Βασιλειάδας το σχολικό έτος 2016-2017
 24. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 25. Έγκριση Πρακτικού Νο 13/2017 Διαπραγμάτευσης της 2-6-2017 για δρομολόγια μεταφοράς ενός μαθητή ΓΕΛ Αμυνταίου προς το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Φλώρινας

  στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων Π.Ε.Καστοριάς

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης
 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 29. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ. 844/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ
 30. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ. 952/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ
 31. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.
 33. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπάνης Π.Ε.Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδήλωσης μουσικού χαρακτήρα «2η Μεγάλη Συνάντηση Χορωδιών» Π.Ε. Γρεβενών
 36. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία και παραγωγή πολυτελούς λευκώματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Κων/νου Γέρου
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο

  «Προμήθεια και μεταφορά 8.000 (οκτώ χιλιάδων) τόνων αλατιού,για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2017-2018

 40. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας (τμήματα εργοταξίων Γρεβενά, Πεντάλοφος, Φλώρινα, Καστοριά)
 41. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 42. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 43. Τροποποίηση της αριθμ. 866/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την προμήθεια τεσσάρων (4)Μετεωρολογικών Σταθμών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 44. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (17) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 45. Έγκριση της δαπάνης,  για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 2017-2018 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  ΚΑΕ 192/0821 οικονομικού έτους 2016 συνολικού  ποσού 1.500.000,00 ευρώ και την έγκριση   της  δαπάνης   ως   δαπάνης  πολυετούς υποχρέωσης  

  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  για το σχολικό έτος  2017-2018

 46. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 47. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 48. Ορισμός δικηγόρου και  έγκριση δαπάνης
 49. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 50. Έγκριση επιστροφής παραβόλου Π.Ε.Γρεβενών
 51. Έγκριση δαπανών Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Γρεβενών
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 54. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων  παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερεαικού Συμβούλου κ.Δασκαλόπουλου Αντώνιου
 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού
 62. Ορισμός δικηγόρου και  έγκριση δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.