Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-4-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-4-2019)

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-4-2019) – 20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη διενέργειας διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, και των όρων διακήρυξης.
 3. Έγκρισης δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2019 για τις ανάγκες της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης

  «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2019» του Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» , που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.

 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων προς τιμήν των 75 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Δροσοπηγής του Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», στις 12 Μαΐου 2019 στη Δροσοπηγή.
 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Συλλόγου «Ο Άγιος Γερμανός», προς τιμήν του Αγίου Γερμανού πολιούχου του χωριού, στις 12/05/2019.
 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Υγεία, διατροφή και άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 10 Μαΐου 2019.
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία χρωματισμών στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14.  Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια αναμνηστικών μπλουζών (t-shirts) για τους αθλητές-συμμετέχοντες των αγώνων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του

  «RUN GREECE – Ημιμαραθωνίου Καστοριάς» στις 12/05/2019 στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς .

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 16. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην Περιοχή Πρεσπών στα πλαίσια του έργου Combine To Protect και των όρων της διακήρυξης.
 17. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στα πλαίσια του έργου Combine2Protect. Παραδοτέα D 1.4.3, 1.4.2, 2.4.4, 3.4.1, 3.4.2, 5.4.2, 5.4.3.
 18. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Συγγραφή βιβλίου ειδών στις προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια του έργου Combine2Protect. Παραδοτέο D3,4,3.
 19. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης ποσότητας του νερού στα πλαίσια του έργου J-Cross και των όρων της διακήρυξης.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 21. Έγκριση κατακύρωσης της Προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση άσκησης πεδίου, στα πλαίσια του έργου Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters. J-cross. Παραδοτέα D6.1.2 και D6.1.3.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ερμαρίων βιβλιοθήκης με μελαμίνη για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 23. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Ανάπτυξη διαδικτυακής βάσης δεδομένων στα πλαίσια του έργου Combine 2Protect. Παραδοτέο D2.4.1.
 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ για τις ανάγκες

  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 για το έτος 2019, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Π.Ε. Γρεβενών.
 28. Έγκριση δαπάνης αγοράς υλικών μικροϋλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Παύλου Τσώτσου.
 30. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών – Αιμοπεταλιωτών «Σταγόνα Ελπίδας» στη 2η ημέρα εθελοντισμού Ανδρόνικος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2019.
 32. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ».
 33. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο.11».
 34. Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.