15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-4-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-4-2016)

15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-4-2016) – 15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-4-2016) – 15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-4-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 29ης Μαρτίου 2016 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας, της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ»
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 29ης Μαρτίου 2016 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014 ΕΠ54100002 «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας» του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη ΧΘ 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 29ης Μαρτίου 2016 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ»
 5. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ»
 6. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Πτολεμαϊδας με τον δρόμο Δυτικής Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για Αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως την Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για Αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Άνω Κλεινών έως την Τ.Κ. Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο:

  «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βαρυκού» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

 13. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Αγία Παρασκευή έως την Τ.Κ. Νίκης» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Αγία Παρασκευή έως την Τ.Κ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση προστατευτικών καγκέλων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 17.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών καγκέλων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού ΄΄Σόλο΄΄ για αντιπλημμυρική προστασία» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού ΄΄Σόλο΄΄ για αντιπλημμυρική προστασία» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρηση – αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 21. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου

  «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών

 23. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στο 1ο στάδιο αποσφράγισης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση α) Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β. β) Ηλεκτρικών Ποδηλάτων, γ) Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα, δ) Συμβατικών ποδηλάτων»
 24. Έγκριση του από 04/04/2016 πρακτικού για την ανάθεση με πρόσκληση υποβολής τουλάχιστον τριών προσφορών, για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για το  έτος 2015 Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση του από 06/04/2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 431.879,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών»
 26. Έγκριση του Νο. 7/16 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών υπέρ των οπoίων, με την αριθ. 146/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκαν οι διαδρομές κατά το δεύτερο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών του Επαναληπτικού Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θνιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Φλώρινας σχολικού έτους 2015-16
 27. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 491/16, 492/16, 493/16, 494/16, 495/16, 496/16, 497/16 και 498/16 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την

  συντήρηση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Π.Ε. Κοζάνης

 30. Έγκριση δαπάνης για την αγορά χρωμάτων για τη βαφή κτιρίων του 523 Τ.Π. Μαυροδενδρίου
 31. Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄) την 19-4-2016 κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Φλώρινας
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης των δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 4ου Διεθνούς RALLY GREECE OFFROAD 2016 με τον σύλλογο μηχανοκίνητου αθλητισμού Άτλαντας, που θα διεξαχθεί στη ΠΕ.. Φλώρινας στις 2-5/6/2016
 40. Έγκριση διορισμού δικηγόρου επί αγωγής πρώην υπαλλήλου του πρώην ΚΕΚ Ν. Γρεβενών
 41. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Ηλεκτροδότηση αρδευτικού Ελευθέρου» Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
 43. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.