Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

15η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-3-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

15η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-3-2019)

15η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-3-2019) – 15η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-3-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Γιάτσιο Ιωάννη
 5. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 15:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση

Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) με Γάλλους και Γερμανούς στο πλαίσιο «SYNERGASIA” από 27 έως 28 Μαρτίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

3. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την τοποθέτηση συσκευών προστασίας από διαβρώσεις και άλατα του δικτύου νερού του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

4. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού προς έκδοση άδειας εμπορίας.

5. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού, στην 1η ανάβαση αυτοκινήτων Βελβεντού, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Απριλίου 2019.

6. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδας – Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2019.

7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας με τίτλο: «Η εκπαίδευση Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας : Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο», με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Παν. Δυτικής Μακεδονίας, την περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτ. Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.