14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3/4/2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3/4/2018)

14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3/4/2018) – 14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3/4/2018) – 14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3/4/2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/4/2018 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018» CPV: 79550000-4.
 3. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016” Π.Ε. Γρεβενών.

 5. Έγκριση νέων δρομολογίων (8)μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.
 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση εκχιονιστικού πολυμηχανήματος δωρεάς της εταιρείας ΤΑΠ Α.Ε. στην Π.Ε. Καστοριάς.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια δώρων (για τους νικητές μαθητές) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του “1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2018″ του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης,Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 8. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους  2017 Π.Ε.Καστοριάς.
 10. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 13. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.
 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου.
 16. Έγκριση δαπάνης έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.
 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ3 Άρδασσας».
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας “κυπέλων αγώνων – banners – μεταλλίων”», Π.Ε. Γρεβενών.
 19. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «ΟRLΙAKAS RACE”», Π.Ε. Γρεβενών.
 20. Τυπική επανέγκρισης δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017», Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας χρονομέτρησης του αγώνα

  “RUN DESKATI”» Π.Ε. Γρεβενών.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της “προμήθειας “Νερών και φρούτων για αθλητές του αγώνα RUN DESKATI” Π.Ε.Γρεβενών.
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης του αγώνα “RUN DESKATI” Π.Ε.Γρεβενών.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης “ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ” Π.Ε.Γρεβενών.
 26. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 39953/3401/6-3-2018 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
 27. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρυθμιστικών, εργοταξιακών και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων και της κατακύρωσης αυτών, σε αναδόχους, για δαπάνες της Π,Ε. Φλώρινας.
 30. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 4/28-3-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ετήσιας επιτήρησης (2018) ISO 9001:2008 του ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 32. Έγκριση Νέων Δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος

  «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Π.Ε.  Γρεβενών.

 33. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 34. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Αναγνώρισης του ρεβιθιού ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης» ΠΕ Γρεβενών.
 36. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εκτός έδρας δαπανών για το έτος 2017 Π.Ε.Καστοριάς.
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Τουρνουά Τζούντο,του Αθλητικού Συλλόγου Αμυνταίου «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», στις 5-6 Μαΐου 2018 στο Αμύνταιο.
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα:

  «Λατινομάθεια και Ελληνική Παιδεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 17 Μαΐου 2018.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας (OXΙF- FFC),το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Μαίου 2018, στην πόλη της Φλώρινας.
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2018» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας « Η Παράδοση», η οποία θα γίνει την Τρίτη 01/05/2018 στην παιδική Κατασκήνωση του Δ/Δ Πρώτης Φλώρινας.
 42. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 43. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης.
 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνική-Επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση-Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ».
 45. Έγκριση δαπάνης.
 46. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 48. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης, ενόψει της εορτής του Πάσχα 2018.
 49. Έγκριση δαπάνης, και απευθείας ανάθεσης αυτής, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 11 Απριλίου 2018 στην Ξηρολίμνη.
 50. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, της εκδήλωσης με θέμα:

  «Διατροφή και Ψυχολογία των Αθλητών», στις 18 Απριλίου 2018 στην Κοζάνη.

 51. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 11414/903/19-1-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης ειδικού εκτυπωτή της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.
 52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κεφαλών εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 53. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 54. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ευρώ (συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 55. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης για το 5° Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας «Safe Kozani 2018».
 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 57. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.