Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 999,81 kW» της εταιρείας «Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ ΙΚΕ» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα του υπ’ αριθ. 121 αγροτεμαχίου διανομής αγροκτήματος Λιβερών, έτους 1930, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Λιβερών, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Λιβερά Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 999,81 kW» της εταιρείας «Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ ΙΚΕ»

» Διαβάστε περισσότερα

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 498,96 kW» της εταιρείας «Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ‘PONSOL’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρίθ. 230 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Λιβερών, Τ.Κ. Λιβερών, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Λιβερά Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 498,96 kW» της εταιρείας «Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ Ι.Κ.Ε.»

» Διαβάστε περισσότερα

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 699,2 kW» της εταιρείας «Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. ‘PONSOL’ που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρίθ. 207 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Λιβερών, Τ.Κ. Λιβερών, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Φωτοβολταικός Σταθμός

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 699,2 kW» της εταιρείας «Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ Ι.Κ.Ε.»

» Διαβάστε περισσότερα

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 699,2 kW» της εταιρείας “Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ Ι.Κ.Ε.” που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αρίθ. 165 τεμάχιο του Αγροκτήματος Λιβερών, Τ.Κ. Λιβερών, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Φωτοβολταικός Σταθμός

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 699,2 kW» της εταιρείας “Χ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗ Ι.Κ.Ε.”

» Διαβάστε περισσότερα