Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο Αγρόκτημα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο Αγρόκτημα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ του δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 έως Δευτέρα 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461-3-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε  υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους  φακέλους  που  μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν 4061/2012 έως 23-10-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας


Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Πτολεμαϊδα Αγιαννίδης Πάυλος του Βασιλείου υπ.αριθ. …… αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 9497/03-06-2004
2 Πτολεμαϊδα Ασλανίδου -Μήτσιου Σοφία του Κλεάνθη υπ.αριθ. 8183 αγροτεμάχιο 2315.00τ.μ 68643/1670/09-08-2012
υπ.αριθ. 8183α αγροτεμάχιο 2461.88τ.μ
3 Πτολεμαϊδα Καραγιαννίδης Ιωάννης του Ευστρατίου υπ.αριθ. 70 αγροτεμάχιο 727.00τ.μ 113162/3005/09-12-2013
υπ.αριθ. 71 αγροτεμάχιο 200.00τ.μ
4 Πτολεμαϊδα Καραγιαννάκης Ευστάθιος του Βασιλειου υπ.αριθ.256 αγροτεμάχιο 74381/1789/30-08-2012
υπ.αριθ.263 αγροτεμάχιο
5 Πτολεμαϊδα Καραγιαννάκης Χρυσόστομος του Βασιλειου υπ.αριθ.257 αγροτεμάχιο 74387/1790/30-08-2012
υπ.αριθ.261 αγροτεμάχιο
6 Πτολεμαϊδα Κεχαγιάς Άγγελος του Τρύφων υπ.αριθ. 6244β αγροτεμάχιο 1472.00τ.μ 13/12-05-2000
7 Πτολεμαϊδα Κωνσταντίνου Χρήστος του Κων/νος υπ.αριθ.261 αγροτεμάχιο 800.00τ.μ 9281/02-06-2006
8 Πτολεμαϊδα Σιώμος Ιωάννης του Γεωργίου υπ.αριθ.256 αγροτεμάχιο 650.00τ.μ 125/03-10-2006
9 Πτολεμαϊδα Φολτόπουλος Κυριάκος του Μωϋση υπ.αριθ. 15709 αγροτεμάχιο 600.00τ.μ 81490/1982/21-09-2012
10 Πτολεμαϊδα Χαραλαμπίδης Γεώργιος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 273 αγροτεμάχιο 828.00τ.μ 172/13-10-2006