Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2020

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2020


Έσοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 


Έξοδα


Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠϊσωΠίσω