Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2018 – Σεπτέμβριος

Προβολή Εσόδων/Εξόδων


Έσοδα


 


Έξοδα


 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠίσωΠίσω