Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2018 – Σεπτέμβριος

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2018 – Σεπτέμβριος


Έσοδα


Chart by Visualizer
 

Chart by Visualizer


Έξοδα


Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠίσωΠίσω