Ανοιχτός Προϋπολογισμός 2018 – Δεκέμβριος

Προβολή Εσόδων/Εξόδων 2018 – Δεκέμβριος


Έσοδα


 

Chart by Visualizer
 

 

Chart by Visualizer
 


Έξοδα


 

Chart by Visualizer
 

 

Chart by Visualizer
 

 

Ανοιχτός Προϋπολογισμός - ΠίσωΠίσω