Ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη φέτα και την αναγκαστική απαλλοτρίωση στην τοπική κοινότητα Αχλάδας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην έκδοση δύο ψηφισμάτων και συγκεκριμένα ψηφίσματος για τη Φέτα και ψηφίσματος για την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας, προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.

Ψήφισμα για τη Φέτα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Α π ο φ ά σ ι σ ε  κατά πλειοψηφία  την έγκριση ψηφίσματος που αφορά τη Φέτα (Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά CETA)  ως εξής:

Α. Διαφωνεί με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά (CETA), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία είναι επιζήμια για την ελληνική φέτα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Β. Υποστηρίζει πλήρως την κατοχύρωση της προστασίας της ονομασίας της Φέτας σε όλες τις ανάλογες συμφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε., καθώς η Φέτα είναι μία και είναι Ελληνική.

Γ. Στηρίζει τους  Κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οργανωθούν σε Ομάδες Παραγωγών και  Συνεταιριστικά σχήματα, στο πλαίσιο της συμβολαιοποιημένης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, προκειμένου οργανωμένα να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για την ενίσχυση  της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραδοσιακής φέτας στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά.

Δ. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να μη δεχθεί και να επαναδιαπραγματευθεί τα άρθρα της Συμφωνίας που αφορούν τη Φέτα και να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει  και  να κατοχυρώσει την Ελληνική φέτα σε διεθνές επίπεδο.

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθηθεί το παρόν Ψήφισμα.

Ψήφισμα για την αναγκαστική απαλλοτρίωση στην Τοπική Κοινότητα Αχλάδας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ομόφωνα εκφράζει την αντίθεσή του στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ξεχωριστά για τους τρεις οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας Φλώρινας και ζητάει την άμεση ακύρωση των σχετικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. και ταυτόχρονα την κήρυξη απαλλοτρίωσης για το σύνολο των οικισμών σε μία απόφαση Φ.Ε.Κ. ως ενιαίου οικισμού.