Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «4 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 75,8 MW στις θέσεις “Κιβωτός 1,2,4 & 5” στη Δ.Ε. Ηρακλεωτών, ΠΕ Γρεβενών»

Δ.Ε. Ηρακλεωτών, ΠΕ Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «4 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 75,8 MW στις θέσεις “Κιβωτός 1,2,4 & 5” στη Δ.Ε. Ηρακλεωτών, ΠΕ Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

» Διαβάστε περισσότερα