Περίληψη Διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του Έργου: Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας

Διαγωνισμός

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ KOMBOY Κ2 (ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 83.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

» Διαβάστε περισσότερα