Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς άρχισαν!

Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς άρχισαν!!

Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς άρχισαν!! Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς άρχισαν!! Εάν είσαι άνω των 18 ετών και χρειάζεσαι Απολυτήριο Γυμνασίου για επαγγελματική κατοχύρωση και αναβάθμιση των σπουδών σου,

» Διαβάστε περισσότερα