Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στο 5ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Άρδασσας, στην Τοπική Κοινότητα Άρδασσας, του Δήμου Εορδαίας, της Π. Ε. Κοζάνης»

ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ Μπετόν

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στο 5ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Άρδασσας, στην Τοπική Κοινότητα Άρδασσας, του Δήμου Εορδαίας, της Π. Ε. Κοζάνης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα