Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας

Διαγωνισμός

Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3