Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Βεύης – ΠΕ Φλώρινας

Κατασκευή πεζοδρομίου

Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Βεύης – ΠΕ Φλώρινας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Βεύης», με προϋπολογισμό #80.000,00 Ευρώ# (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

» Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη – ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός

Κατασκευή Πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη – ΠΕ Φλώρινας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:«Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», με προϋπολογισμό #50.000,00 Ευρώ# (με το Φ.Π.Α.).

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση δημοπράτησης έργου : Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη της ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός

Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Παπαγιάννη της ΠΕ Φλώρινας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη», προϋπολογισμού #50.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

» Διαβάστε περισσότερα