Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499,95 kW» της εταιρείας «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα του υπ’ αριθ. 977Αα αγροτεμαχίου αναδασμού αγροκτήματος Αναρράχης 1989-1989, στην Τ.Κ. Αναρράχης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αναρράχη Εορδαίας

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 499,95 kW» της εταιρείας «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε.»

» Διαβάστε περισσότερα