Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια – βιορευστά, ισχύος 0,1 MW

Δροσερό Κοζάνης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια – βιορευστά, ισχύος 0,1 MW Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα