Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ετεροδημοτών Νομού Μαγνησίας, για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Έγγραφα εκλογών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 95-97 του Π.Δ/τος 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012) “Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών”. 2. Το Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ 97Α΄/11-6-2019), με το οποίο προκηρύχτηκαν γενικές βουλευτικές εκλογές και ορίστηκε ημέρα ψηφοφορίας η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.

» Διαβάστε περισσότερα