Η Ενεργειακή Κοινότητα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι γεγονός!

Διοικητήριο ΖΕΠ

Η Ενεργειακή Κοινότητα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι γεγονός! Την Παρασκευή 22/1/2021, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η σύσταση της Εταιρείας με την επωνυμία Ενεργειακή Κοινότητα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., ολοκληρώνονται δε τις επόμενες ημέρες και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση ΑΦΜ.

» Διαβάστε περισσότερα