Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Μονάδα Παραγωγής – Αποθήκευσης – Εμπορίας Εκρηκτικών Υλών για εμπορική χρήση, στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ» στους Αγαλαίους της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών»

Εκρηκτικές ύλες

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Μονάδα Παραγωγής – Αποθήκευσης – Εμπορίας Εκρηκτικών Υλών για εμπορική χρήση, στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ» στους Αγαλαίους της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα