Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, σε συνεργασία με την «Ένωση Ελλήνων Φυσικών» και το «Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», υλοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

» Διαβάστε περισσότερα