Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων (4) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 45,955 MW & υποσταθμού διασύνδεσης ΜΤ/ΥΤ (150 KV), στη θέση ‘Ξινό Νερό’, πλησίον Τ.Κ. ‘Ξινού Νερού’/Τ.Κ.‘Φανού’, Δ.Ε. Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας»

Τ.Κ. Ξινού Νερού, Δ.Ε. Αμυνταίου, Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε Φλώρινας

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων (4) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 45,955 MW & υποσταθμού διασύνδεσης ΜΤ/ΥΤ (150 KV), στη θέση ‘Ξινό Νερό’, πλησίον Τ.Κ. ‘Ξινού Νερού’/Τ.Κ. ‘Φανού’, Δ.Ε. Αμυνταίου, Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας,  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

» Διαβάστε περισσότερα