Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου Α2: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 18MW στη θέση ‘Βράχος’ της ΤΚ Ακρινής, της Π.Ε. Κοζάνης»

Ακρινή Κοζάνης

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μ.Π.Ε. του έργου Α2: «Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 18MW στη θέση ‘Βράχος’ της ΤΚ Ακρινής, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

» Διαβάστε περισσότερα