Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: Εκμετάλλευση κοιτάσματος γηγενών αερίων (ΠΜ5) Δήμου Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: Εκμετάλλευση κοιτάσματος γηγενών αερίων (ΠΜ5) Δήμου Φλώρινας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα