Πρόθεση δημοπράτησης έργου Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο εθνικό – επαρχιακό οδικό δίκτυο Πρεσπών – ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο εθνικό – επαρχιακό οδικό δίκτυο Πρεσπών , προϋπολογισμού #110.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ.