Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Πολύμυλος του Δήμου Κοζάνης (4-1-2018)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Πολύμυλος για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, την Τετάρτη 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 12:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Πολύμυλος Αβραμίδης Δημήτριος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 20 αγροτεμάχιο   327/12-04-1983
2 Πολύμυλος Αϊβαλιώτης Κων/νος του Θεοδώρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 11466/23-08-1978
3 Πολύμυλος Αϊβαλιώτης Κων/νος του Θεοδώρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 1000.00τ.μ 11467/23-08-1978
4 Πολύμυλος Αμβρακίδης Αριστοτέλης του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 1500.00τ.μ 5891/21-04-1978
5 Πολύμυλος Αμβρακίδης Αριστοτέλης του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 1400.00τ.μ 5892/21-04-1978
6 Πολύμυλος Αφεντουλίδης Γεώργιος του Αριστείδη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 850.00τ.μ 9/9/1978
7 Πολύμυλος Αφεντουλίδης Γεώργιος του Αριστείδη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 500.00τ.μ 5439/13-04-1978
8 Πολύμυλος Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2500.00τ.μ 9155/01-07-1978
9 Πολύμυλος Κερογλίδης Πάυλος του Μιχαήλ υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 2300.00τ.μ 36/09-02-2006
υπ.αριθ. 2 αγροτεμάχιο 1400.00τ.μ
10 Πολύμυλος Κοντογιαννίδης Στάυρος του Θεόδωρος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 17817/13-11-1980
11 Πολύμυλος Κανονίδης Παναγιώτης του Ιωάννη   1000.00τ.μ 3620/14-03-1978
12 Πολύμυλος Μπυράκη Κυριακή του Παρασκευά υπ.αριθ. 34 αγροτεμάχιο 400.00τ.μ 8184/14-05-2004
13 Πολύμυλος Νατσαρίδης Γεώργιος του Ευσταθίου υπ.αριθ. 166 αγροτεμάχιο 3519.50τ.μ 5126/03-06-2009
14 Πολύμυλος Ποτσίδης Κων/νος του Ιωάννης   1500.00τ.μ 2958/27-02-1978
15 Πολύμυλος Τσαγκαλίδης Ορφέας του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 1200.00τ.μ 3484/09-03-1978
16 Πολύμυλος Φωτιάδη Γρηγορία του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο   4589/01-04-1978
17 Πολύμυλος Χατσίδης Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2500.00τ.μ 9232/03-07-1978
18 Πολύμυλος Χατσίδης Ιωάννης του Κων/νου υπ.αριθ. 284 αγροτεμάχιο 1400.00τ.μ 10452/29-07-2002
υπ.αριθ. 285 αγροτεμάχιο
19 Πολύμυλος Χαρέλας Ξενοφών του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 1000.00τ.μ 2421/15-02-1978
20 Πολύμυλος Χριστοδουλίδη Γεώργιος του Πολυχρόνη υπ.αριθ. 462 αγροτεμάχιο   120949/3239/09-01-2014