Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-2-2017)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-2-2017)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-2-2017)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. κ. Κούσκουρα  Αμαλία
 2. κ. Θεοδώρου Θεόδωρο
 3. κ. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 4. κ. Καρακασίδη Δημήτριο
 5. κ. Κιοσέ Ιωάννη
 6. κ. Κάτανα Ηλία
 7. κ. Βόσδου Σωτήριο
 8. κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 1/2/2017 και ώρα 2:00 μ.μ στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. ΜΠΕ του έργου: «Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και πρόταση οριοθέτησης ρέματος, για την εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (Χαλαζία) σε δημοτική έκταση 653.805 τ.μ., χώρος Α, στη θέση «Ρουδίνα», Δ.Ε. Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητής: κ.Παρίσης Νικόλαος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
 3. ΜΠΕ του έργου: «Γραμμή Μεταφοράς 150 KV ΚΥΤ Μελίτης – Υ/Σ Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητής: κ.Κολίτσης Αναστάσιος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
 4. ΜΠΕ του έργου: «Προστασία συντήρηση Γεφυρών, Κοιτών Ποταμών και Ρεμάτων στην Π.Ε.Γρεβενών, «Γέφυρα Πηγαδίτσας», στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητής: κ.Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών
 5. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και κεντρικός αγωγός ακαθάρτων οικισμού Πύργων Δ.Ε. Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγήτρια: κ.Τσιολάκη Φωτεινή, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  ΠΕ Κοζάνης
 6. ΜΠΕ του έργου: «Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) που αφορά ερευνητικές γεωτρήσεις και σε επιφανειακή εκμετάλλευση χρωμίτη σε παλαιά υφιστάμενη επέμβαση, εντός των Ο.Π. 30 & 25 σε έκταση 518,31 στρ. στη θέση «Ριζό» των Δήμων Κοζάνης και Γρεβενών, Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητές: κ.Θωμαΐδης Γεώργιος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών, Τζιούτζιος Νικόλαος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος ΠΔΜ
 7. ΜΠΕ του έργου: «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του  τμήματος «Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός» του Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65). Εισηγητής: κ.Θωμαΐδης Γεώργιος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  ΠΕ Γρεβενών

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461052621 – 2461351590

 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Ελισάβετ Παναγιωτίδου