Πλήρωση θέσης ειδικού συμβούλου στην Π.Ε. Γρεβενών