Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/4-2-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/4-2-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/4-2-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/4-2-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2020

163/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Διαπραγμάτευσης της 3-2-2020 για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κάθε Τετάρτη  από 5-2-2020 μέχρι και 20-5-2020 από το Δημοτικό Σχολείο Μανιακίου και το Δημοτικό Σχολείο Φιλώτα προς το Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους

164/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μίας (1) μαθήτριας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας και ενός (1) νηπίου του 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας λόγω αλλαγής κατοικίας στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

165/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για την συνδιοργανωση από πλευρασ περιφερειασ δυτικησ μακεδονιασ με τον λαογραφικο ομιλο κοζανησ «οι φιλοι της παραδωσησ»

166/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΕΤΟΥΣ 2020

167/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης Παναγιώτας Γκατζαβέλη

168/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ 2Η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

169/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 2Η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

170/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 5Η /2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

171/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

172/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

173/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

174/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ I ΚΑΙ II  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 140.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

175/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

176/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

177/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

178/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

179/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

180/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

181/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΤΕΟ, ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ Κ.Λ.Π., ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

182/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.Π. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

183/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ»

184/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2271/19 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 160.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

185/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.500,00€, (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

186/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO 9001:2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ.

187/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

188/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

189/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         28  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΔΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

190/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2020

191/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

192/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

193/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

194/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         33

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΑΠ

195/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         34  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

196/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         35  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

197/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         36  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

198/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         37  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

199/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

200/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         39  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

201/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         40  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ. ΆΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

202/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         41  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ. ΆΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

203/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         42  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

204/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         43  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

205/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/2/20

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ