Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/18-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/18-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/18-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/18-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών (ΦΠΑ) προς ΔΟΥ  για το έτος 2023

1103/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση όρων δημοπράτησης  του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»,

της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ», στο  Πρόγραμμα  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1.  ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036165872 Προϋπολογισμού:  2.199.859,20  € ( με ΦΠΑ 24%)

1104/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2023»

1105/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2023» 25-26-27/7/2023

1106/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού  αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου

1107/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΤΟΥ 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΓΕΡΜΑΣ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΓΚΙΟΛΕ & ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

1108/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ΤΟΥ Πρακτικού Νο 1 σχετικά με την ένταξη οικονομικών φορέων στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών « Δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2025, συνολικού προϋπολογισμού 7.265.659,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης   και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθ. Διακήρυξης  10/2023»

1109/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων  στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου

1110/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΒΟΛΙΑΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» έως 27-09-2023

1111/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» έως 12/8/2023

1112/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 38η/23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1113/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων του Συλλόγου Ε.Μ.Α.Σ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λευκοπηγής και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την 26η και 27η Ιουλίου 2023

1114/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή του φασολιού» του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Σισανίου και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

1115/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Ομίλου Πλατανορρεύματος και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 28-7- 2023

1116/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Κυνηγετικού Συλλόγου Εροδαίας «Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ» και του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερβίων «Η ΔΙΑΝΑ»

1117/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή στις τριήμερες εκδηλώσεις της ΑΜΚΕ «Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από την 28η Ιουλίου έως την 30η Ιουλίου 2023

1118/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμιάς Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την 29η Ιουλίου 2023

1119/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βατερού Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

1120/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ποντιακού Συλλόγου Ακρινής και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

1121/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού & Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρητών Πτολεμαΐδας και Φίλων Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εκδήλωσης «ΚΡΗΤΙΚΑ 2023» το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

1122/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1123/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ (2.307,00€), πλέον Φ.Π.Α., για την κοπή δέντρων στην πόλη της Πτολεμαίδας

1124/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων και δέκα ευρώ (14.010,00€), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού ενός ρέματος στην περιοχή Ανατολικού – Αγ. Χριστοφόρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα, υλικές ζημιές και την έκθεση πολιτών, ζωντανών και περιουσιών σε κίνδυνο

1125/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση για παράταση εκμίσθωσης των SILOS ,του τυροκομείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του Βοΐου στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Βοΐου

1126/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου:”Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε.Φλώρινας” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασίλειος Γεωργιάδης του Ναού

1127/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου

1128/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1129/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωσης του στοιχείου (5) της Απόφασης 1042/2023 όσον αφορά την ΕΓΚΡΙΣΗ της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα αδιάθετα δρομολόγια και των όρων αυτής

1130/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του σχεδίου της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα αδιάθετα δρομολόγια που προέκυψαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024 και των όρων αυτής

1131/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1132/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1133/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στο Βόρειο Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 210.000,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1134/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 7ης Ιουνίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ»

1135/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1136/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1137/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του πρακτικού μακροσκοπικού ελέγχου και του πρακτικού οριστικής παραλαβής για την προμήθεια ενός Φορτωτή – εκσκαφέα (τύπου JCB)

1138/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης ποσού 6.750,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (8.370,00 € με ΦΠΑ) για τον καθαρισμό ρεμάτων και καναλιών στα αγροκτήματα των τοπικών κοινοτήτων Καλοχωρίου και Πενταβρύσου

1139/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – έργα ΚΑΠ έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

1140/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/07/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ